Lễ Phát Động ra quân diệt loang quang phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Triệu Phong năm 2019